09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Jukovskoqo adına Milli Aerokosmik Universiteti  | EDU Company

Jukovskoqo adına Milli Aerokosmik Universiteti

Ukraynanın aparıcı təhsil müəssisələrindən biridir, hansı ki, aviasiya və kosmik texnikanın tədqiqi və istehsalı sahəsi üzrə mütəxəssisləri hazırlayır. Özünün mövcudiyyət illəri ərzində aerokosmik universitet 53 mindən çox mühəndis hazırladı. Universitet haqlı olaraq öz alimlərinin səsdən surətli aerodinamika, aviasiya konstruksiyaların möhkəmliyi, aviasiya və raket mühərriklərinin qurulması, uçucu aparatları idarə sistemləri və bir çox başqa sahədə nailiyyətləri ilə fəxr edir.

Universitet inkişafını davam etdirir. 11 sentyabr 2000-ci il universitetə Milli statusu verilmişdir.

 

FAKÜLTƏLƏR:

1. İnformasiya, kitabxana və arxiv işi;

2. Filologiya, tətbiqi dilçilik;

3. Psixologiya;

4. Hüquq;

5. Avionka;

6. Aviasiya və raket-kosmik texnikası;

7. Aviasiya nəqliyyatı;

8. Ekologiya;

9. Yer haqqında elm;

10. Tətbiqi riyaziyyat;

11. Proqram təminatı mühəndisliyi;

12. Kompüter elmləri;

13. Kompüter mühəndisliyi;

14. Sistemli analiz;

15. Kibertəhlükəsizlik;

16. İnformasiya sistemləri və texnologiyaları;

17. Tətbiqi mexanika;

18. Sahə maşınqayırma;

19. Elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika;

20. Energetika maşınqayırması;

21. İstilik energetikası;

12. Avtomatlaşdırma və kompüter-inteqrasiya texnologiyaları;

13. Metrologiya və informasiya-ölçmə texnikası riyaziyyat;

14. Mikro və nanosistemli texnika;

15. Biyoloji-tibb mühəndisliyi;

16. Telekommunikasiya və radiotexnika;

17. Geodeziyası və yer quruluşu;

18. Silah və hərbi texnika;

19. Avtomobil nəqliyyatı;

20. İctimai idarəetmə və inzibatçılıq;

21. İqtisadiyyat;

22. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər;

23. Uçot və vergitutma;

24. Maliyyə, bank işi və sığorta;

25. Menecment;

26. Marketinq;

27. Sahibkarlıq, ticarət və birja fəaliyyəti.


Sürətli Qeydiyat