09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Milli texniki universiteti  | EDU Company

Milli texniki universiteti

1885-ci ildə yaradılan Xarkov Milli Texniki Universitet (qısaca NTU “KPI”) Ukraynanın elmi, texniki, intellektual və mədəni potensialının ayrılmaz hissəsidir, Ukrayna dövlətinin inkişafında əhəmiyyətli dərəcədə rolu vardır.

Universitet bakalar, magistr, doktorantura pillələri üzrə təhsil verir. Xarkov Milli Texniki Universitetinin 4200 işçi heyəti, 14000-dən çox tələbəsi vardır. Tələbələrin 1400-ü dünyanın 49 ölkəsindən gələn xarici tələbələrdir. Universitetdə tələbələ təhsil verən 200 doktor və professor, həmçinin 900 professor namizədi fəaliyyət göstərir

 

FAKÜLTƏLƏR:

 

1. Neft-qaz mühəndisliyi və texnologiyası;

2. Kimya texnologiyaları və mühəndisliyi;

3. Bədən tərbiyəsi və idman;

4. Psixalogiya;

5. Sosiologiya;

6. Ekologiya;

7. Nəşriyyat və poliqrafiya(çap);

8. Vətəndaş təhlükəsizliyi;

9. Filologiya; 10. Dəmir yolu nəqliyyatı;

11. Avtomobil nəqliyyatı;

12. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər;

13. İqtisadiyyat;

14. Uçot və vergitutma fakültəsi;

15. Maliyyə, bank işi və sığorta;

16. Menecment;

17. Marketinq;

18. Sahibkarlıq, ticarət və birja fəaliyyəti;

19. Tətbiqi fizika və nanomateriallar;

20. Tətbiqi riyaziyyat;

21. Proqram təminatı mühəndisliyi;

22. Kompüter elmləri və informasiya texnologiyaları;

23. Kompüter mühəndisliyi;

24. Sistem analizi;

25. Tətbiqi mexanika;

26. Materialşünaslıq;

27. Maşınqayırma sahəsi;

28. Elektroenerjisi, elektrotexnika və elektromekanika sənayesi;

29. Maşınqayırma energetikası;

30. İstilik energetikası;

31. Hidroenergetika;

32. Avtomatlaşdırma və kompüter inteqrasiya texnologiyaları;

33. Metrologiya və informasiya-ölçmə texnikası;

34. Mikro və nanosistemli maşınlar;

35. Kimya texnologiyaları və mühəndisliyi;

36. Biotexnologiya və bioenerji;

37. Elektronika;

38. Telekommunikasiya və radiotexnika;

39. Qida texnologiyası


Sürətli Qeydiyat