09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Pyotr Vasilenko adına Xarkov milli texniki universiteti kənd təsərrüfatı | EDU Company

Pyotr Vasilenko adına Xarkov milli texniki universiteti kənd təsərrüfatı

Petro Vasilenko adına Xarkov Milli Kənd Təsərrüfatı Texniki Universitetinə (KhNTUSH) 16 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlayan 8 fakültə daxildir.

Universitetin 28 kafedrasında 370 müəllim, o cümlədən 63 elmlər doktoru və professor, 205 dosent və elmlər namizədi çalışır. Müəllimlər arasında müxtəlif elmlər akademiyalarının 18 akademiki və müxbir üzvü, 9 əməkdar elm və texnika işçisi, əməkdar təhsil işçisi, 2 Ukrayna Dövlət mükafatı laureatı, 23 nəfər Ukrayna təhsil əlaçısı var.

Universitet Ukraynanın, MDB ölkələrinin və uzaq xaricin xalq təsərrüfatı üçün 45 mindən çox mühəndis hazırlamışdır, hər il 2000 bakalavr, mütəxəssis və magistrləri bitirir.

FAKÜLTƏLƏR:

1. Hüquq;

2. Memarlıq, tikinti və mülki mühəndislik;

3. Ekologiya;

4. İqtisadiyyat;

5. Mühasibat və vergitutma;

6. Maliyyə, bankçılıq və sığorta;

7. Menecment;

8. Marketinq;

9. Sahibkarlıq, ticarət və birja fəaliyyəti;

10. Avtomatlaşdırma və kompyuter-inteqrasiya texnologiyaları;

11. Elektroenergetika, elektroavadanlıq və elektromexanika;

12. Sahə maşınqayırma;

13. İctimai idarəetmə və inzibatçılıq;

14. Turizm;

15. Kompüter mühəndisliyi;

16. Biyoloji-tibb mühəndisliyi;

17. Avtomobil nəqliyyatı;

18. Nəqliyyat texnologiyası;

19. Meşə təsərrüfatı;

20. Aqromühəndislik;

21. Qida texnologiyası;

22. Ağac emalı və mebel texnologiyaları


Sürətli Qeydiyat