09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Alman dili kursu  | Alman dili səviyyələri | EDU Company

Alman dili kursu

Alman dili

“Edu Company” Təhsil Şirkəti olaraq bugününki məqaləmiz Azərbaycan xalqınında təhsil üçün çox önəm verdiyi ölkələrdən biri  Almaniya dövlətinin rəsmi dili alman dili olacaqdır.  Alman dili Hind-Avropa dillərinin Alman dilinə aiddir və dünyada ən çox yayılmış dillərdən biridir. Təxminən 120 milyon insanın Almanca danışdığı məlumdur. Alman dili Avropa ölkələrində ən çox danışılan rəsmi dilidir. Almaniya xaricində bir çox ölkədə danışılır. Məsələn, Almaniya, Avstriya, İsveçrə, Lixtenşteyn, Lüksemburq, Belçika, Çex Respublikası, Macarıstan, Polşa və İtaliyada rəsmi dildir. Ümumiyyətlə, insanlar Alman dilini öyrənməyi çətinləşdirirlər.
Bunun ən əsas faktoru ətrafdakılardan bu mənanı əldə etmələri və ya bu məsələyə qərəzli yanaşmalarıdır və s. ola bilər. Ancaq ümumiyyətlə, Alman dilini öyrənmək bir neçə mövzu xaricində çətin deyil. Ən əsası budur ki, bu bir neçə məsələni Alman vətəndaşlarının çoxu belə anlamır.. Ancaq belə bir mühitdə bu mövzuda hər hansı bir problem yaşamağımız çətin olmaz.. Hər halda, bu məsələlər ətraflı müzakirə olunacaq.
Alman dilində danışanlar üçün iş tapmaqda daha çox fürsət var.
Ali təhsil baxımından Almaniya cəlbedici bir ölkədir. Alman dili danışanlar üçün, ali təhsil Almaniyada geniş imkanlar təklif edir.
Almaniyadakı Türk immiqrantlar sayəsində Almaniya ilə Türkiyə arasında fərdi bağlar çox sıxdır. Alman dilini bilmək birlikdə yaşamağı asanlaşdırır.
Xarici dil bilikləri mədəni, intellektual və peşəkar dünyagörüşünü genişləndirir və müxtəlif mədəniyyətlərin anlaşılmasına imkan verir. Beynəlmiləl əməkdaşlıq həmişə Avropa İttifaqının genişlənməsi üçün çox rahatdır, həm də üstünlük təşkil edir.
Alman dilində  oxuya bilən yalnız Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freyd və Eynşteynin əsərlərini daha yaxşı anlamaqla qalmayıb virtual dünyada da daha üstünlüklü vəziyyətə keçər: internetdə Alman İngiliscədən sonra ikinci sırada iştirak etməkdədir. Dünyanın hər yerində nəşr olunan kitablardan biri hələ də Alman dilində çap olunur.

Alman dili səviyyələri

Dil səviyyələri üzrə biraz  bəhs etmək istərdik.

Alman dili A1 səviyyə

Siz özünüzəməxsus istəklərinizi bildirmək üçün tanış ifadə və cümlələri, gündəlik həyatda işlənən sözləri  başa düşür  və deyirsiniz. Özünüzü və başqalarını təqdim edə, digər şəxslərə özləri haqqında suallar verə və buna oxşar sualları da cavablandıra bilirsiniz. Ünsiyyətdə olduğunuz şəxs yavaş və aydın danışırsa, siz onunla sadə şəkildə fikir mübadiləsi aparırsınız.

Alman dili A2 səviyyə

Gündəlik həyatda istifadə olunan cümlələri (məs.: şəxsin özü barəsində, ailəsi haqqında, alış-veriş və işlə bağlı məlumatları və s.) və ifadələri anlayırsınız. Sadə dildə danışılan müəyyən mövzulara dair məlumatları çatdırmaq, özünüz, təhsiliniz, yaxınlarınız haqqında danışmaq, başqalarına sual vermək bacarığına maliksiniz.

Alman dili B1 səviyyə

Siz iş, təhsil və boş vaxtlarınızı  tanış mövzularda olan aydın danışıqları və sadə ədəbi dildə olan mətnin məzmununu anlayırsınız. Alman dilli ölkələrə səyahətlə bağlı müxtəlif vəziyyətlərdə fikrinizi ifadə edə bilir, Sizi maraqlandıran müxtəlif, tanış mövzularda olan məlumatları sadə şəkildə açıqlayırsınız. Arzu, təcrübə, məqsəd və ümidlərinizi, baş verənləri təsvir edə bilir, öz fikrinizi və gələcək planlarınızı paylaşır və onları əsaslandırırsınız.

Alman dili B2 səviyyə

Mücərrəd və konkret mövzularda olan çətin mətnlərin və müzakirələrin əsas məzmununu anlayırsınız. Dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə çətinlik çəkmədən kifayət qədər sərbəst danışırsınız. Geniş mövzu çərçivəsində aydın və dəqiq məlumat vermək, problemə öz nöqteyi-nəzərinizi açıqlamaq, müxtəlif variantların üstün və çatışmayan cəhətlərini təsvir etmək qabiliyyətinə maliksiniz.

Alman dili C1 səviyyə

Müxtəlif mövzularda geniş və çətin mətnləri anlayır və gizli məntiqi mənaları anlaya bilirsiniz. Söz və ifadə seçimində çətinlik çəkmədən, kifayət qədər tez və sərbəst danışırsınız. Dili təhsildə və professional fəaliyyətdə effektiv və düzgün istifadə edirsiniz. Mətnin qurulması üçün lazım olan müxtəlif strukturlardan istifadə edərək çətin mövzularda aydın, dəqiq və məntiqi fikir söyləyirsiniz.

Alman dili C2 səviyyə

Demək olar ki, eşidilən və yazılan hər cür məlumatı anlayırsınız. Deyilən və yazılan bir neçə mənbəyə əsaslanaraq məntiqli mətnlər qurur  və fikir söyləyərkən mövzuya aid əsaslandırmalar və açıqlamalar söyləyirsiniz. Çətin mövzularda düşünmədən, yüksək dəqiqlik və səlistliklə, məna çalarlarını qeyd edərək danışırsınız.

Alman dili kursları haqqında daha ətraflı məlumat üçün linkə daxil olun:

EDU Company alman dili hazırlığı


#Alman dili

Sürətli Qeydiyat