09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Ən yaxşı  excel kursu |   Peşəkar Səviyyədə  Excel | EDU Company

Ən yaxşı excel kursu

Excel nədir?

Elektron cədvəl proqram təminatı bütün dünyada istifadə olunan ən çox yayılmış proqram hissələrindən biridir.Bu proqramı idarə etməyi öyrənmək, işə qəbul portfelinizə yüksək qiymətli aktiv əlavə etmək deməkdir. Dünayın hər yerində Excel bacarıqları tələb edən milyonlarla iş elanları var. MS Excel proqramı gündəlik fəaliyyətində daha çox ədədlərlə işləyən, məsələn, mühasiblərə, bank işçilərinə və s. lazım olur. Lakin, elektron cədvəllərin imkanları bununla bitmir. Bu proqram vasitəsilə nəfis tərtib olunmuş cədvəllərin yaradılması, redaktə olunması və çapı yerinə yetirilir. Ona daxil edilmiş müxtəlif kateqoriyalı funksiyaların köməyilə ədədlər və mətnlər üzərində müxtəlif əməliyyatlarin yerinə yetirilməsi və çox mürəkkəb hesablamaların aparılması, diaqramların və qrafiklərin qurulması mümkündür. 

Professional Excel  kursu

EDU Company Business School sizə Professional Excell praktiki tədrs paketini təklif edir. Bu kursda iştirak edən ( HR, Mühasib, Marketoloq, Bank, Maliyyə , Mühəndis, Sığorta , Satış, Dövlət Qulluğu və s.) sahələrdə çalışan hər bir kəs Excel proqramını sıfırdan Professional səviyyəyə qədər öyrənəcəklər. Təlim müddətinə aiddir:
Təlim müddəti ərzində təlimçi ilə konsultasiya;
Gündəlik işlərdə daha çevik işləmək və vaxta qənaət;
Mürəkkəb hesabatların ən qısa vaxtda hazırlanması;
Hesablamaların vizual formaya salınması;
Biznesin mövcud durumunun analiz edilməsi;
Böyük həcmli Excel verilənlər üzərində işləçək imkanı;
Mürəkkəb funkasiyaların peşəkar səviyyədə praktiki istifadəsi ;
Təlim müddətində Excelin əsas ( Home, İnsert, Formulas, Page Layout, Data , View, Review) və köməkçi panelləri, 111 önəmli funksiyası praktiki şəkildə  izah edilir. Hər dərsin sonunda iştirakçılara 10 praktiki ev tapşırığı verilir. Təlim həftədə 2 dəfə 120 dəqiqə olmaqla keçirilir.

Level 1:

Başlanğıc Səviyyə Excel

EXCEL INTRODUCTION :
Workbooks, worksheets, rows, columns, cells

ENTERING DATA

Entering, Editing and Deleting Text, Numbers, Dates
Using Auto Lists
Moving and Copying data
Inserting, Deleting and Hiding Rows & Columns
Inserting, Deleting, Moving and Copying Sheets
Using navigatin techniques


MANAGING AND NAVIGATING LARGE WORKBOOKS

Using Workbook Views
Selecting and Switching Between Worksheets
Splitting and Freezing a Window
Creating Headers and Footers
Hiding Rows, Columns, Worksheets, and Windows
Working with Multiple Workbook Windows
Creating a Template

CREATING AND EDITING FORMULAE

Concept of Formulae
Creating Formulae, Editing Formulae
Copying Formulae
Using Functions - Sum, Average, Max,Min, Count, Counta

FORMATTING AND PROOFING
Formatting Cells with Number formats, Font formats, Alignment, Borders, etc
Basic conditional formatting
Copying and Clearing Formats
Working with Styles
Spell Check, Find & Replace and AutoCorrect

 

Level 2:

Orta səviyyə  Excel


MATHEMATICAL FUNCTIONS
SumIf, SumIfs
CountIf, CountIfs
AverageIf, AverageIfs
SumProduct, Subtotal

LOOKUP FUNCTIONS
Vlookup / HLookup
Match
Dynamic Two Way Lookup
Creating Smooth User Interface Using Lookup
Offset
Index

LOGICAL FUNCTIONS
Nested If ( And Conditions , Or Conditions )
And, Or, Not

TEXT FUNCTIONS
Upper, Lower, Proper
Left, Mid, Right
Trim, Len
Concatenate
Find, Substitute

DATE AND TIME FUNCTIONS
Today, Now
Day, Month, Year
Date, DateDif, DateAdd
EOMonth, Weekday

Level 3:

  Peşəkar Səviyyədə  Excel


WHAT IF ANALYSIS
Goal Seek
Scenario Analysis
Data Tables

 

DATA VALIDATION
Number, Date & Time Validation
Text Validation
List Validation
Handling Invalid Inputs

PROTECTING EXCEL
File Level Protection
Workbook Level Protection
Sheet & Cell Level Protection
Setting Permissions for Specific Tasks
Track changes


#Kompüter kursları #Ofis proqramları

Sürətli Qeydiyat