09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Mühasibatlıq | Mühasibatlıq nədir? | EDU Company

Mühasibatlıq

Mühasibatlıq nədir?

Gündəlik həyatımızda da çox sıx eşitdiyimiz  mühasibatlıq,  mühasibat uçotu,  maliyyə uçotu, mühasibat hesabatı  kimi terminlər  nədir?  Ən əsası  bizə  həyatımızın hansı  hissəsində lazım olacaq?   Bu suallar bir çoxlarımızı  düşündürən  suallardandır. Bildiyimiz  kimi mühasibatlıq  özü  ayrılıqda   bir  elm sahəsidir və daxilində müxtəlif  şaxələrdən  ibarətdir, tamda bu səbəbdən mühasibatlıq nədir  və bizə nə üçün gərəkdir sualların cavabını tapmaq üçün biz ilk öncə aşağıdakı suallara cavab  tapmalıyıq:

 1. Mühasibat uçotu nədir?

 2. Maliyyə  uçotu və İdarəetmə uçotunun fərqi  nədir?
 3. Mühasib kimdir?

 

Mühasibat  uçotu nədir?

Əgər biz mühasibat uçotunun nə olduğunu  öyrənmək  üçün    “wikipediya”ya  müraciət etsək “Mühasibat uçotu — idarətmənin maliyyə hərəkətlərini qeyd edən, sinifləndirən, xüsusiləşdirən və hesabata çevirən bir elmdir.”  şablon  cavab  əldə  edəcəyik. Bəs bu elmin dərinliyini araşdırmaq  istəsək necə? Axı biz, maliyyə  hərəkətlərini  qeyd  edən,  sinifləndirən  və   hesabata çevirən bir  elm  dedik də  nəyi anlayırıq?  Ümumilikdə  mühasibat  və uçot  sözlərinin mənşəyi  nədir? Əslində  bütün bu  suaların  cavabı  bilmək  üçün məqaləmizi  diqqətlə  oxumağınız  kifayətdir.

İlk  olaraq   mühasib  sözünün  mənşəyinə baxsaq  görərik ki,  “mühasib”   ərəb  mənşəyindən gələn  və   hesab aparan,  hesablayan  sözləri  ilə  sinonimlik  təkşil  edən  sözdür,  yeni mühasib kimdir?  sualını biz ən bəsit şəkildə hər  hansısa bir müəssisənin  hesabını  aparan  şəxsdir kimi  qəbul edə bilərik.

Yaxşı  bəs  “uçot”  nədir?

Uçot  sözün mənasını  öyrənmək  üçün  leksik  lüğətə  müraciət  etdik də  görə  bilirik  ki,  uçot  sözü “hesabaalma, siyahıyaalma, hesablayaraq qeydəalma”   mənasına,  uçotu sözü  isə “siyahıyaalma işləri aparan şəxs” mənasına  gəlir.

Ümumiləşdirdiyimiz zaman qısa və hər kəsin anlaya biləcəyi  şəkildə mühasibat  uçotu anlayışına “hər  hansısa bir müəssisənin hesabatının aparılması  proseduru” kimi tərif  verə bilərik.

Maliyyə uçotu və İdarəetmə uçotu nədir?

Mühasibat  uçotunun  nə  anlama gəldiyini ilə bağlı  ilkin  təəssuratımız  formalaşdı lakin  ortaya  yeni  suallar çıxdı, bəs maliyyə uçotu və idarəetmə uçotu nədir?

Maliyyə uçotu və İdarəetmə uçotu mühasibat  uçotunun qollarıdır. İlkin məlumat olaraq onu qeyd  edə  bilərik  ki,  Maliyyə uçotu istənilən müəssisə  üçün mütləq  və vacibdir,  çünki  maliyyə uçotunun aparılması  dövlət  tərəfindən  yoxlanılır. Lakin idarəetmə uçotunun aparılması istənilən müəssisənin daxili işidir yəni heç bir kənar orqanın ixtiyarı yoxdur ki, idarəetmə uçotunun hazırlanmasına  göstəriş versin.Bu dediklərimizi  ümumiləşdirsək qısaca deyə bilərikki, maliyyə uçotu nəzarət orqanları  tərəfindən tələb edilən, idarəetmə uçotu isə müəssinən daxili rəhbərliyi tərəfindən tələb edilən hesabat  növüdür.

Bəs  mühasib kimdir?

Mühasib müəssisələrdə bütün bu qeyd  etdiyimiz  hesabatları  hazırlayan  və  maliyyə əməliyyatlarının aparılmasına  nəzarət  edən şəxsdir. Mühasibin  vəzifəsi çox məsuliyyət və  diqqət tələb  edən  vəzifələrdəndir. Öz  sahəsində peşəkar  olan mühasiblər eyni  zamanda  fərdi  mühasibatlıq  xidməti  göstərə  bilər,  öz  şəxsi ofislərini  yaradaraq  bir çox  sahibkarlara  mühasibatlıq  xidməti üzrə  məsləhətlər  verə  bilərlər.

Məqaləmizi  ümumiləşdirmək  istəsək  deyə  bilərik ki,  mühasibatlıq   hazır ki  dövrün və  gələcək  dövrün  ən çox  tələb  edilən və  ehtiyac  duyulan  peşələrindəndir.  Əgər  Sizdə  bu  sahə  ilə  maraqlanırsızsa  bu yolda  EDU  Company  təhsil  şirkəti  Sizin  yolunuza işıq ola  bilər.  Necə?!

Artıq  10  ildir ki,  10  filialla  xidmətinizdə  olan  “EDU  Company  Təhsil  Şirkətinin  bütün filiallarında 36  dərsi  əhatə  edən mühasibatlıq  dərsləri  tədris  olunur. 

Biz  mühasibatlıq  dərslərində  nələri  öyrədirik?

 • Mühasibat  uçotu
 • Maliyyə  uçotu
 • İdarəetmə  uçotu
 • Kadr uçotu
 • Vergi hesabların aparılması
 • Kassa və bank əməliyyatlarının aparılması
 • Əmək haqqının,  məzuniyyətlərin,  müaviətlərin və  ezamiyyətlərin hesablanması
 • Vergi  və  DSMF hesabatlarının hazırlanması  qaydaları
 • Maliyyə  cədvəllərinin  qurulması
 • 1C  proqramı

Daha  ətraflı  məlumat  üçün  Sizə  ən yaxın olan filialımıza  yaxınlaşa bilərsiz.

Unutmayın ki,  biz  izin təhsildə ən etibarlı  bələdçinizik!


#Mühasibatlıq

Sürətli Qeydiyat