09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Mühasibatlıq ixtisası | Mühasibatlıq | Mühasibatlıq kursu

Mühasibatlıq ixtisası

Mühasibatlıq ixtisası üzrə ətraflı məlumat

Mühasibatlıq ixtisası bir müəssisənin gələcək inkişaf perspektivlərini müəyyən edən əsas sahələrdən biridir. Müəssisələr cari dövr ərzindı maliyyə vəziyyətlərini müəyyənləşdirərkən və eyni zamanda gələcək fəaliyyətləri batəsində qərar verərkən mühasib və auditlrin verdiyi məlumatlara əsasən hərəkət edirlər.

Belə ki, mühasibat uçotu və audit şöbəsinin verdiyi qərarlar müəssisənin mövcud vəziyyətini ifadə etməklə qalmayıb eyni zamanda gələcək investisiya qərarlarının verilməsinə kömək edir. “Mühasibat” ixtisasənən əsas məqsədi tələbələrə şirkətlərdə malıyyə menecmenti işinin təhlili, mənfəətin planlaşdırılması və ona nəzarət edilməsi, nağd pulların idarə edilməsi, əsas maliyyə cədvəlləri, iki tərəfli qeydiyyat, avtiv öhdəlik, kapital anlayışı və qeydiyyatın aparılması yönündə bilik və bacarıqlarını qazandırmaqdır. Müxtəlif maliyyə təşkilatlarında mühasibə ehtiyyac duyulur. Bunlara sığorta agentlikləri, vergi müfəttişləri,  pensiya fondları daxıldir.  Bundan əlavə, bu mütəxəssislərə sənaye, tibb,nəqliyyat və bir çox fəaliyyət sahələrində ehtiyyac duyulur. Informasıyanı necə təhlil etməyi, sintez etməyi, ümumiləşdirməyi bacaran insanın yaxşı mühasib olmaq şansı var. Bu ixtisası yaxçı riyazı bacarığı olan eləcə də iqtisadiyyat və hüquq ilə maraqlananlar üçün idealdır.

 

Bəs bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? İş öhdəlikləri nələrdir gəlin tanış olaq.

 • Vergi, statistika və DSMF (Dövlət Sosial Müdafiə Fondu) hesabatlarının hazırlanması;
 • Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətdə tərtib və təqdim edilməsi;
 • Müəssisə tərəfindən həyata keçirilən bütün təsərrüfat əmıliyyatlarının mühasibat uçotu hesabında (həmşinin mühasibat uçotu registerlərində) düzgün əks etdirilməsi;
 • Mühasibat məsələləri, nəzarət, hesabat vı iqtisadi təhlil üzrə müəssisənin bölmə işçilərinə rəhbərlik etmək;
 • Əməkhaqqı və məzuniyyətlərin hesablanmasə;
 • Anbar hesabatlarının hazırlanması və onlara nəzarət.

Auditor üçün öhdəliklər isə bunlardır:

 • Maliyyə və mühasibatlıq üzrə audit yoxlamalarını aparmaq;
 • Təftiş komissiyalarının işi ilə əlaqədar daxili audit hesabatlarını və digər sənədləşməni aparmaq
 • Rüsumların, vergilərin və pdənişlərin düzgünlüyünün yoxlanılması;
 • Ilkin və muhasibatlıq sənədlərinin, haq-hesabların,ödəmə öhdəliklərinin qaydalarının nəzarəti.

Bəs bu ixtisas üzrə lazım olan bilik bacarıqlar nələrdir? Gəlin tanış olaq.

 • Ilk növbədə, beynəlxalq standartlaşdırılmış hesablama sistemlərinin öyrənilməsi.
 • Maliyyə qanunvericiliyini mükəmməl bilmək.
 • Maliyyə sənədlərinin hazırlanmasının xüsusiyyətləri barədə biliklər.
 • Microsoft Excel,Üord və  1C proqramı üzrə dərin biliklər.
 • Hesablama işlərini sevmək.
 • Diqqıtli olmaq.
 • Detallara diqqət yetirməyi bacarmaq.
 • Dürüst və obyektiv olmaq.
 • Analitik düçüncəyə sahib olmaq;
 • Məsuliyyətli;
 • Stressli vəziyyətlərdə işləməyi bacarmaq.
 • Məxfilik və davranış peşəkarlığı.

Bəs siz bütün bu prosesləri cəmi 4 aylıq bir tədris müddətində öyrənə biləcəyini bilirdiz?

            EDU Company təhsil şirkətində cəmi 4 aya peşəkar mühasib olmaq şansınız var. Necə? Gecikmədən dərslərimizə qoşulmaqla həm əyani  - (sizə uyğun olan filialımızda) , həm də onlayn – (əgər uzaq məsafədə yaşayırsızsa və gəlmək alınmırsa) rahat formada tədris alaraq gələcəyin mühasibi adını siz də qazana bilərsiz. Dərslərimiz 4 aylıq proqram çərçivəsində həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olmaqla keçirilir.

Proqrama nələr daxildir?

“Praktiki Mühasibat Uçotu” proqramında keçiriləcək mövzular:

1. Giriş - Uçotun növləri - Mühasibat uçotu və məzmunu Maliyyə hesabatlarının elementləri.

2. Balansın quruluşu - İkili yazılış üsulu (müxabirləşmələr), Hesablar Planı Kapitalın uçotu (Nizamnamə kapitalının yaranması).

3. Uzunmüddətli aktivlərin uçotu - Qeyri Maddi Aktivlər Torpaq Tikili Avadanlıq Amortizasiya Hesablamaları.

İnvestisiya mülkiyyəti, Bioloji Aktivlər, İştirak payı metodu ilə Uçota alınmış investisiyalar, təxirə salınmış vergi aktivləri

Sair Uzunmüddətli maliyyə aktivləri və sair aktivlər.

4. Qısamüddətli aktivlərin uçotu - Ehtiyyatların uçotu, Ehtiyatların silinmə üsulu, İstehsalat Məsrəfləri Pul vəsaitlərinin uçotu, Debitorlarla hesablaşmaların uçotu.

5. Kapitalın uçotu - Emissiya Gəliri, Geri Alınmış Kapital, Kapital Ehtiyatları, Bölüşdürülməmiş Mənfəət (Zərər).

 6. Uzunmüddətli öhdəliklərin uçotu,  Faiz xərcləri yaradan öhdəliklərin uçotu, Kreditor borcların uçotu, uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar.

7. Qısamüddətli öhdəliklərin uçotu - Faiz xərcləri yaradan öhdəliklərin uçotu, Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər Əmək haqqı ilə hesablaşmaların uçotu.

8 Maliyyə hesabatlarının tərtibatı - Mənfəət və zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabatı (P&L) Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (Balans), kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat Pul vəsaitləri haqqında hesabat.

Dövlət Qurumlarına təqdim olunan hesabatların doldurulması

Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi

Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblükhesabat

İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat Mənfəət Vergisinin bəyannaməsi

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergibəyannaməsi

Excel – Maliyyəçi və mühasiblər üçün iş prosesində vacib olan bütün əməliyyatlarınəyani göstərilməsi

1C 8.3 hissəsində praktik keçiriləcək mövzular.

1. Müəssisəni əlavə etmək.

2. Kontragent.

3. Nomenklatura 4.Anbar.

5. İlkin qalıqlar.

6. Alış(Mal, xidmət, valyuta alışı, ƏV alışı).

7. İdxal üzrə YGB.

8. Əlavə xərclərin daxil edilməsi.

9. Satış.

10. ƏV uçota alınması.

11. ƏV silinməsi.

12. QMA alışı.

13. QMA uçota alma.

14. QMA silinməsi.

15. Qaimə faktura əsasında malların silinməsi.

16. Kassa Mədaxil( bütün növ üzrə).

17. Kassa Məxaric (bütöv növ üzrə).

18. Avans hesabatı.

19. Bank adını yaratmaq.

20. Bank hesabın açılması.

21. Daxil olan ödəniş (bütöv növ).

22. Çıxan ödəniş tapşırığı (bütün növ üzrə).

23. Ədv depozit mədaxil.

24. ƏDV depozit məxaric.

25. Konvertasiya.

26. Məzənnənin yüklənməsi.

27. ƏDV depozit məxaric.

28. Konvertasiya.

 29. Məzənnənin yüklənməsi.

30. Ayların bağlanması.


#Mühasibatlıq

Sürətli Qeydiyat