09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Mühasibatlıq uçotu | Mühasibat kursları | EDU Company

Mühasibatlıq hazırlığı və Mühasibat kursları

Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün təşkilatların maliyyə xarakterli əməliyyatlarını və hadisələrini pul ilə ifadə edilmiş şəkildə yazan , sinifləndirən , yekunlaşdıraraq hesabat edən və nəticələrini şərh edən və analiz edən bir elm sahəsidir. Mühasibat, müəssisələrin aktivlərinin və qaynaqlarının meydana gəlməsini, bunların istifadə edilmə formasını, müəssisələrin etdiyi əməliyyatlar nəticəsində bu varlıqlardakı və mənbələrdəki dəyişmələri, müəssisələrin maliyyə vəziyyətlərini açıqlayacaq məlumatları təmin edən və bu məlumatları əlaqədar adam və təşkilatlara çatdıran bir məlumat sistemi ilə bağlı anlayışdır. 

   Ümumiyyətlə mühasibat sistemi qazanc məqsədi güdən müəssisələr üçün daha da əhəmiyyətlidir. Müəssisə : Müəyyən bir ticarət məqsəd üçün , bir və ya daha çox adamın bir araya gələrək , müəyyən bir sərmayə ilə qurduqları müəssisələrdir. Müəssisələr məqsədlərinə görə və quruluş şəkillərinə görə müxtəlif şəkillərə ayrılarlar. Bunlar ümumiyyətlə şəxs şirkətləri və sərmayə şirkətləri şəklindədir.

 

Mühasibalıq kursları

   Mühasibin vəzifələrini yerinə yetirməsi üçün müəyyən vəzifələr var. Bu funksiyalar mühasibatlıq funksiyaları adlanır. Mühasibat uçotu funksiyalarını qeyd, təsnifat, ümumiləşdirmə və hesabatla dörd əsas qrupa qruplaşdıra bilərik:

  • Qeydiyyat funksiyası: Sənəd əsaslı mühasibat sisteminə əsasən mühasibat sistemində maliyyə əməliyyatlarının qeydiyyatı prosesi. Mühasibat uçotunun ən vacib və ilk funksiyasıdır. Mühasibat uçotu qeydləri dəqiq və düzgün aparmadan digər funksiyalar üçün məna vermir. 
  • Təsnifat funksiyası: Yazılan məlumatlar müəyyən vaxt fasilələrində tərtib edilir və ixtisaslarına görə qruplara bölünür. Beləliklə, müxtəlif ixtisas və qruplardakı prosesləri fərqli siniflərdə qarışdırmadan öyrənmək olar. Təsnifat prosesləri mühasibat kitablarında böyük kitablara (kitab ümumi) qədər mühasibat sistemində aparılır.
  • Xülasə funksiyası: Daha asan nəticə əldə etmək və qeydlərə nəzarət etmək üçün dövrün sonunda təsnif olunan proseslər ümumiləşdirilir. Dövrün sonunda işəgötürənlər yüzlərlə, bəlkə də minlərlə əməliyyat keçirdi. Bu prosesləri tək-tək araşdırmaq üçün uzun vaxt tələb olunduğu üçün insanların eyni keyfiyyət proseslərini ümumiləşdirməsi daha faydalıdır.
  • Hesablama funksiyası: Nəhayət, hesabat funksiyasında qeydə alınmış, təsnifləşdirilmiş və ümumiləşdirilmiş proseslər maliyyə hesabatları ilə son mərhələyə gəlir. Bu nəticə də xəbər verir. Hesabat vermə mühasibat sisteminin son mərhələsi və şərh mərhələsidir. Mühasibat uçotunun ən vacib funksiyalarından biridir. Hesabatlar əməliyyatların müxtəlif nəticələrini açıqlayır və əməliyyat barədə məlumat və şərhlər verir. Bu hesabatlar sayəsində şirkət öz gələcəyini qərarlaşdırır və yeni qərarlar qəbul edir.

EDU Company Mühasibatlıq kursları

   “Mühasibat uçotu və 1C” 4 aylıq bir proqramdır. Proqram müddəti ərzində 2 ay nəzəri dərsləri, 1 ay praktiki dərsləri və 1 ay isə 1C proqramının 8.3 versiyasının tədrisini əhatə edir. Dərslər həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olmaqla tədris olunur. İlk dərs sınaq dərsidir və tamamilə ödənişsizdir. Sına dərsində iştirak edib, dərsin keyfiyyəti ilə əyani tanış ola bilərsiniz.

   Dərslər əyani və online formada, həmçinin qrup və fərdi şəkildə tədris olunur. Qruplarda maximum 3-4 tələbə olur. Dərs müddətində ən müasir tədris metodlarınan istifadə olunur. Proqram müddətini bitirən tələbələr imtahan verərək SERTİFİKAT əldə edirlər. Sertifikatlarımız bütün dövlət və özəl müəssisələrdə keçərlidir.

   Əgər siz də əsl mühasib kimi fəaliyyətə başlamaq istəyirsinizsə başlamaq üçün yolunuzu EDU Company Təhsil Şirkətindən salın.

Mühasibatlıq kursu haqqında daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə daxil olun:

EDU Company Mühasibatlıq kursu


#Mühasibatlıq #Hazırlıq

Sürətli Qeydiyat