09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Mühasib nədir | Mühasibat uçotu kursu | EDU Company

Mühasib nədir, Mühasibat uçotu kursu

Mühasib kimlərə deyilir?

Mühasib-mühasibat uçotu üzrə mütəxəssisdir. Mühasib, maliyyə hesabatlarının aparılması və şərhindən məsul olan şəxsdir. Mühasiblərin əksəriyyəti həm fərdi müştərilər, həm də fəaliyyət göstərdikləri böyük müəssisələr və təşkilatlar üçün maliyyə ilə bağlı məsuliyyət daşıyırlar. Bir sözlə mühasib hesab aparan şəxsə deyilir.

Mühasibat uçotu nədir?

Mühasibat uçotu, təsirli maaşlarla və iş yerlərinin müvafiq artımı ilə tələb olunan bir karyeradır.

Mühasibat uçotu sisteminə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 3 sistem daxildir:

 • Maliyyə uçotu
 • İdarəetmə uçotu
 • Vergi uçotu

Maliyyə uçotu

Maliyyə uçotu əsasən kənar istifadəçilərin tələblərinə uyğun informasiya formalaşdıran bir uçotdur.

Beynəlxalq uçot və hesabat sistemində maliyyə hesabatının elementləri 5 yerə bölünür:

 • Aktivlər
 • Öhdəliklər
 • Xüsusi kapital yaxud xalis aktivlər
 • Gəlirlər
 • Xərclər

 İdarəetmə uçotu 

 İdarəetmə uçotu - hər hansı bir obyektin idarə olunması üçün lazım olan məlumatların eyniləşdirilməsi, ölçülməsi, yığılması, sistemləşdirilməsi, təhlili, ayrılması, izahı və ötürülməsi deməkdir. Idarəetmə uçotunun sinonimi daxili uçotdur.

Vergi uçotu

Vergi uçotu isə maliyyə uçotu ilə yanaşı aparılır və vergi ödənişləri məqsədilə uçot üçün vacibdir.

Muhasibat ucotunu mükəmməl şəkildə öyrənmək istəyirsizsə bizə müracıət edə bilərsiniz.Edu company təhsil şirkətində mühasibat uçotu 4 ay müddətində tədris olunur.

Bu 4 ay ərzində sizə nələr öyrədilir?

2 ay nəzəri və praktiki mühasibatlıq, hər mövzuya aid məsələ həlləri, 3-cü ay 1C, 4-cü ay vergi öyrədilir. Dərslərimiz həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olmaqla keçirilir. İlk dərsimiz ödənişsiz nümunə dərsdir. Dərslərimiz həm fərdi, həm də qrup şəkilində keçirilir. Qrupda maksimum tələbə sayı 4 nəfər olur. Bizə tələbə sayından çox keyfiyyət daha önəmlidir və bu da imkan yaradır ki, müəllim hər bir tələbə ilə daha da yaxşı məşğul olsun.Tələbənin hər hansısa bir mövzuda çətinliyi olarsa müəllim ona əlavə dərs günü təyin edib yeniden dərsi ona izah edir. 4-cü ayın sonunda siz imtahan verirsiniz ve imtahandan keçdikden sonra sizə sertifikat verilir. 4 aylıq tədrisdə aşağıdakı biliklərə yiyələnəcəksiniz:

- Müxabirləşmələr (debit kredit)

- Sənədləşmələr

- Kassa hesabının aparılması

- Kadr uçotu

- DSMF və vergi hesabatları

- Dövriyyə cədvəlinin qurulması

- Kassa və Bank əməliyyatları

- İşçilərə əmək haqqının  məzuniyyətin ezamiyyətin və müavınatın hesablanması

1C proqramı 8.3

Son ve ən müasir iş həyatında istənilən müəssisələrdə mühasibat və vergi uçotunun aparılması, proqram təminatı, 1 C,  8.3-dür. 8.3 də ətraflı praktiki nümunələrdə uçotun aparılması və metodikası təsvir olunur. Bu proqram müasir dövrdə özündə proseslərin yüksək avtomatlaşdırılmasını birləşdirən ən məşhur mühasibat proqramıdır. Bu proqramda iqtisadi əməliyyatlardan maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına qədər bir çox əməliyyatlar qeyd olunur. Bu proqram bir çox üstünlüyə malik olduğu kimi kiçik çatışmazlıqlar da var. Bu proqramı xüsusilə də praktikada istifadə etmək daha məqsədəuyğun olar. Bu istənilən bir mərhələdə sənəd dövriyyəsi ilə məşğul olmağa imkan verir. Bu proqram bir çoxları tərəfindən istifadə oluna bilər, aşağı səviyyəli kadrlarında istifadəsinə yararlıdır.

1C Mühasibatlıq kursu

1C Mühasibatlıq kursunun qısa tədris planı:

 1. Bazanın yaradılması
 2. Şirkətin əsas məlumatları (Filialların, Şöbələrin, Fiziki şəxslərin və digər dəyişikliklərin ələvə olunması).
 3. Əməkdaşlıq etdiklərimiz, debitor və kreditorlar, alıcılar və malsatanların yığılması və s.
 4. Malların, materialların, məhsulların, əsas vəsaitlərin, əlavə edilməsi.
 5. Anbarların ələvə edilməsi.
 6. Bank əməliyyatları. Bank çıxarışlarının yazılması.
 7. Hesablaşma hesabına mədaxil olunanları və  hesablaşma hesabından məxaric olunanları qeyd etmək. Ödəniş tapşırığının yazılması.
 8. Pul vahidlərinin əlavə edilməsi, Kassa əməliyyatlarının uçotu. Mədaxil və məxaric orderlerinin yazılması.
 9. Avans hesabatı, Təhtəl şəxslərlə aparılan hesabatların yığılması.
 10. Malların, materialların malsatanlardan mədaxil olunması, geri qaytarılması, satılması.
 11. İnventarlarımızın uçota salınması və silinməsi
 12. İstehsal edilən məhsulların uçotu.
 13. Əsas vəsaitlərin uçotu
 14. Qeyri maddi aktivlər
 15. Əmrlərin verilməsi, Kadr uçotu - Əmək haqqıların hesablanması və ödənilməsi.
 16. Dövriyyə cədvəlinə, hər bir hesab üzrə əməliyyatlara baxmaq, hesabları analiz etmək və s

Mühasibatlıq kursları haqqında ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə daxil olun:

EDU Company Mühasibatlıq kursu


#Mühasibatlıq

Sürətli Qeydiyat